DE AFGERONDE PROJECTEN

Een half jaar ‘leven lang leren’ in de praktijk
Human Capital Programma Topsector Water en Delta

Zet senior professionals met verschillende achtergronden bij elkaar, geef ze een opdracht en werk tegelijkertijd aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het is de formule van PROJECT24. Een terugblik van het team dat aan de slag ging met de vraag van de topsector Water en Maritiem hoe je medewerkers in de watersector ‘toekomstbehendig’ kan maken.

Als je de film terugdraait naar de start van het project- ruim een half jaar geleden- dan is de eerste scene een stel vreemden van elkaar die een buitengewoon complex vraagstuk voorgeschoteld krijgt: bedenk iets waardoor de watersector een leven lang blijft leren en zo mee kan met de ontwikkelen van de toekomst.

Hoe doe je dat? Waar begin je en waar werk je naartoe? Het was een zoektocht en een puzzel. Al snel hadden we een heleboel ideeën: een scan voor medewerkers en bedrijven om te kijken of ze klaar zijn voor de toekomst, een makeathon om bijvoorbeeld nieuwe tools te ontwikkelen, een soort mobiele denk/doetank die ingevlogen kan worden als iemand met een vraagstuk worstelt…. En zo kunnen we nog even doorgaan.

Na zo’n brainstormsessie verdeelden we de taken en gingen aan de slag om te toetsen welk idee haalbaar was en welke toegevoegde waarde het zou kunnen hebben. Maar telkens weer bleek dat er al zoveel was. Alles wat we bedachten bestond al of leek erop. Om hopeloos van te worden. Totdat we besloten om niet opnieuw een wiel uit te vinden, maar om iets te bedenken waarmee alles wat er al is grotere bekendheid te geven zodat het breder ingezet kan worden.

Het werd #blijfwaterproof. Het staat voor een beweging die in gang gezet kan worden. Het zou toch mooi zijn dat iedereen die iets met ontwikkeling van mensen en sector doet deze # kan gebruiken? Dat deze slogan het symbool wordt van een leven lang leren?

We realiseerden ons dat we klein moeten beginnen. Klein beginnen is immers groot winnen. In ons uiteindelijke verslag hebben we twee stappen iets nader uitgewerkt, vanuit de redenatie dat zowel werkgevers als werknemers in beweging moeten komen om de sector waterproof te laten blijven. Allereerst een 10 puntenlijstje die werkgevers kunnen gebruiken om een leven lang leren te stimuleren in de organisatie en ten tweede hebben we een houtskoolschets gemaakt waarin staat beschreven hoe de # tot leven kan komen. In een latere fase zou dat uitgebouwd kunnen worden tot bijvoorbeeld een landingspagina waar iedereen inspiratie en informatie kan vinden zonder zoeken. De # dient dan als opmaat om te verleiding tot een leven vol leren. Maar de vervolgstappen zijn uiteraard aan de topsector.

Terugblikkend kunnen we trots zijn. Niet alleen met het concept #blijfwaterproof, maar ook op de weg die we hebben afgelegd om daar te komen. Ziel en zaligheid zijn gedeeld en er is intensief gewerkt aan een gezamenlijk doel. Ieder heeft op zijn eigen manier stappen gemaakt, nieuwe inzichten gekregen of vaste patronen doorbroken. We hebben veel van elkaar en over onszelf geleerd. Zo is – dankzij PROJECT24- een half jaar ‘leven lang leren’ in de praktijk gebracht.

Boeren op goede grond
ZLTO

 

ZLTO heeft aan de eerste groep PROJECT24 deelnemers gevraagd mee te denken over een oplossing voor de toepassing van klimaat adaptieve landbouw voor de toekomst. De groep richtte zich hierbinnen op het toekomstig beheren van de bodem. Vanuit de overheid is hier niet veel geregeld. Door de overname van grond naar buitenlandse partijen, het verminderen van eigendom c.q. vergroten van pacht en het uitblijven van bedrijfsopvolging komt het duurzaam beheer van de bodem in het gedrang.

Het proces: met twee trainers, drijvende kracht Jaap en 9 andere senior professionals in een kelder (hoe heet dat alweer)  in Utrecht. Wat drijft ons om mee te doen en wat verwachten we? Nieuwsgierigheid, ruimte voor iets nieuws, geen nee kunnen zeggen. Allemaal herkenbare overwegingen.

 

De groep: door de profilering  wisten we dat we veel oranje en groen in de groep hadden: een topprestatie neerzetten maar dan wel in harmonie. Gelukkig hadden we een blauwe noot die ons in het proces scherp hield en een rode noot die op tijd ingreep toen het theekransgehalte te hoog werd. Een briljante ingreep was de agenda’s trekken voor de eindspurt. Tenminste 3 keer per week bij elkaar, maar wel in wisselende samenstelling. Het werd een soort estafette en het stokje werd telkens succesvol doorgegeven.

We spraken regelmatig af, maar en de appgroep gaf ruimschoots de gelegenheid om allerlei interessante links te delen. Maar met al deze informatie werd de verwarring steeds groter en bijna sloeg de paniek toe.

 

Vele krachten hebben invloed op de boer. Vele boeren met vele verhalen. Groot, klein, stadsboeren etc. Eind december gingen we richting bodem denken en bedachten een nieuwe werkvorm. Een werkvorm waarmee:

•De individuele boer inzicht krijgt in zijn eigen krachtenveld;

•ZLTO een groter beeld krijgt in het krachtenveld;

•Bodem een centrale plaats krijgt.

 

Bijzondere momenten van PROJECT24.

Omdat je geen concurrent of collega bent, iets doet dat niet direct met je eigen werk te maken heeft, maar er wel toe doet, is de veiligheid groot. Dat maakt dat je op een andere, vaak betere manier, omgaat met de verschillen in karakter, aanpak, verwachtingen, onzekerheden enz. We hebben bijzondere momenten meegemaakt die waardevol en leerzaam bleken.

We hebben nieuwe mensen leren kennen of beter leren kennen, inzicht verworven en iets gedaan wat de wereld weer een klein beetje verder kan helpen.

'Ik vond het mooi en had het niet willen missen!'

Resilient The Hague
Gemeente Den Haag

Het project bij de Gemeente Den Haag is gelieerd aan het Resilient City project. Het overkoepelende doel van Resilient City is steden veerkrachtiger (en weerbaarder) maken d.m.v. het toepassen van de Resilient City (RC)-methodiek. Sinds eind 2016, de kick-off van het project was op 1 december jl., is de gemeente van start gegaan met een zoektocht naar 1) verdere beeldvorming wat er in Den Haag zoal speelt en 2) het formuleren van een RC-strategie voor de Gemeente Den Haag. PROJECT24 heeft deze Kick Off deels begeleid en werken nu aan een beeld van de 'witte vlekken' in de stakeholderanalyse. Met het project hebben ze meegedacht over vervolgstappen voor de stad.

Materiële bijdragen PROJECT24:

 

  • Faciliteren kick-off stakeholders bijeenkomst: tafelvoorzitters : december 2016

  • Analyse van de stakeholdersbijeenkomst + aanbevelingen voorjaar 2017

  • Verdiepingsslag stakeholders met gemeente-medewerkers: mei 2017

  • Opstellen managementadvies voor vervolg: focus op draagvlak: juni 2017

Analyse stakeholdersaanpak

 

Grondige systematische analyse en rubricering van stakeholders en identificatie leemtes:

 

Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn onvoldoende aangehaakt: nu zijn vooral de bestaande (ambtelijke) contacten in beeld; stedenbouwers ontbreken.

 

Advies over rol en meerwaarde CRO en RC100 t.o.v. lopende projecten

 

Creatieve, out-of-the-box aanpak,

Inzet internationale netwerk,

Cement tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen.

Herkenbaarheid en ondersteuning bij communicatie.

Immateriële bijdrage in de vorm van enthousiasme, klankbord en waarachtig onpartijdige en persoonlijke advisering vanuit het PROJECT24 team.

 

© 2014 by PROJECT24